Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Informació del servei

¿Qué es el Servei?

És l'encarregat de realitzar, en l'àmbit de la província de Castelló, la gestió tributària, inspecció i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic per delegació d'altres Administracions.
Aquesta Administració és conscient que, dins de l'esmentada funció, el contingut pot ser, en moltes ocasions, difícil d'entendre per als qui no estan familiaritzats amb ell.
Per això, des d'aquesta plataforma que suposa l'Oficina Virtual, es pretén una major proximitat de l'Administració respecte al ciutadà, que som tots, intentant que siga fàcil i comprensible la relació entre totes dues parts. Això requereix, per descomptat d'un esforç que ha de ser constant per part d'aquesta Administració, no obstant això també des d'ací es vol fer partícip a la ciutadania perquè, mitjançant les seues opinions i suggeriments, col·labore en la millora d'aquest Servei que és el de tots.


Ambit del Servei

El Servei Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació, com el seu propi nom indica, circumscriu el seu àmbit competencial al de la Província, independentment dels convenis o acords de col·laboració que, fent ús de la seua competències, puga subscriure amb altres Administracions i entitats de Dret Públic que excedisquen l'àmbit purament provincial.


Xarxa d'oficines

El Servei Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació, posa a la seua disposició oficines per a poder realitzar les seues gestions i consultes presencialment en diferents poblacions.


Llistat d' oficines del Servei

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador