Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Ordenances


ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS Y ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC. 


Publicat en el B.O.P. nom. 141 de data 16 de novembre de 2023


ORDENANÇA DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ E INSPECCIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS LA QUAL  HA SIGUT DELEGADA EN LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ. (Formato PDF).


Publicat en el B.O.P. nom. 116 de data 26 de setembre 2020.


ORDENANÇA FISCAL REGULADORA Nº 4 RECÀRREC PROVINCIAL DEL IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


Publicat en el B.O.P. nom. 156 de data 30 de desembre de 2021


No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador